website mobility - websiteoptimizer.ir
گام اول :

بهینه سازی و افزایش سرعت لود و بارگزاری وب سایت

اگر مخاطبین وب سایت ها افرادی حرفه هستند ، و یا اینکه صبر و تحمل زیادی برای انتظار کشیدن تا لود شدن وب سایت شما ندارند ، یکی از مهمترین اقدامات برای وب سایت شما افزایش سرعت لود و بارگزاری صفحه است. آمارها نشان می دهند که حداکثر مدت زمان انتظار برای لود شدن یک وب سایت بخصوص بر روی دستگاه های موبایل امروزه به 5 ثانیه رسیده است. بنابراین اگر نتوانید وب سایتی سریع و سبک داشته باشید ، در بازی جذب مخاطبین جدید و یا حفظ کاربران قدیمی برنده نخواهید بود.
شاید در این خصوص ذهن شما به سمت استفاده از عکس هایی با حجم های کمتر برود. کاملاً صحیح است. عکس های با اندازه های بزرگ و حجم های بالا یکی از مهمترین عوامل سرعت بارگزاری پایین وب سایت ها به حساب می آیند. اما همه راه حل این نیست. نکات متعددی برای تسریع لود وب سایت ها وجود دارند که می باید همگی به طور همزمان مورد بازبینی و بهینه سازی قرار گیرند تا شما وب سایتی سریع داشته باشید.
Website Optimizer کوشیده است تا با استفاده از ابزارهای متنوع و همچنین فراگیری استانداردها و اصول بهینه سازی صفحات ، راه کارهایی مفید و قابل اعتماد را برای شما در خصوص افزایش سرعت لود صفحات وب سایت هایتان ارائه نماید.